Kuriame Lietuvos ateitį

UAB “ALTAVA” pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB “Altava” pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą “Skaitmeninių technologijų diegimas UAB “Altava”” Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0066.

Projekto biudžetas: 1.019.800,00 Eur, iš jų ES dalis: 449.150,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018 m. liepos 25 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. gegužės 21 d.

Projekto tikslas – Įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas gamybos apimčių ir darbo našumo augimui.

Projekto uždavinys – Gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis diegimas.

Projekto veiklos uždaviniui pasiekti:
1. Technologinio audito atlikimas;
2. Įrangos su integruota skaitmenine technologija diegimas.

Projekto esmė – pagrindinė problema su kuria susiduria UAB „Altava“ yra mažos gamybos apimtys. Didžioji dalis gamybos proceso darbų yra atliekama rankiniu būdu, todėl tai užtrunka ilgai. Be to, proceso trukmė ir darbo kokybė visiškai priklauso nuo darbuotojų. Siekiant didinti gamybos apimtis ir sumažinti žmogiškojo faktoriaus įtaką, bus atliktas gamybos proceso automatizavimas ir robotizavimas.

Vykdoma ir planuojama vykdyti veikla – įmonė vykdo metalinių konstrukcijų gamybą ir įrengimą. Iš metalinių profilių (vamzdžių) gaminamos tvoros, stumdomi ir varstomi vartai, įėjimo varteliai, balkonų bei laiptų turėklai, užsakomos metalinės konstrukcijos. Taip pat atlieka smulkius statybos ir apdailos darbus. Įgyvendinus projektą įmonės veikla keičiama nebus.

Projekto įgyvendinimo metu atliekamas technologinis auditas. Jo išvadose numatoma ir rekomenduojama įranga, kuri atitiktų gamybos proceso automatizavimo ir robotizavimo kriterijus. Vykdant projektą bus įsigyta ir gamybos procese pritaikyta rekomenduojama įranga.

Ilgalaikiai tikslai – gamybos apimčių augimas, išlaikant aukštą gaminių kokybę bei darbo našumo didėjimą. Įgyvendinus projektą gamybos procesas bus automatizuotas.

2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa

Scroll to top